Hole 1 tee pad
Hope 5 basket
Hole 1
Hole 1 tee pad
Hole 1 basket
Hole 2
Hole 2 basket
Hole 2 red tee
Hole 2 white tee
Hole 3
Hole 3 approach/putt
Hole 3 landing area dogleg
Hole 3 fairway
Hole 4
Hole 4 white tee
Hole 5
Hope 5 basket
Hole 5 white tee
Hole 5 gap to basket
Hole 5 red tee
Hole 6
Hole 6 red tee.
Hole 6 white tee
Hole 7
Hole 7 basket
Hole 7 white tee
Hole 8
Hole 8 basket
Hole 9
Hole 9 basket
Hole 9 white tee