Korg 15 från vattnet.
Tee 12
Hål 9
Hole 1
Hole 4
Hole 9
Hål 9
Hole 12
Tee 12
Hole 15
Korg 15 från vattnet.
Other
Korg 13
Hål 14
Unique and very nice benches.
Hål 5
Tee 11
Hål 3
Hål 1
Hål 3
Hål 17
Hål 16
Hål 15
Korg 8
Korg 10
Hål 15
Fairway 10
Tee 10
Fairway 12
Fairway 11
Tee 17
Korg 14
Tee 3
Hål 16. Träffa linjen och bli belönad.
Korg vid hål 12, dödsputt eller framspel?