Hole 1 teepad
Longhorns on a long hole 15!
Hole 2
Hole 1
Hole 1 teepad
Hole 2
Hole 2
Hole 7
Hole 15
Longhorns on a long hole 15!
Hole 16
Hole 16 new tee pad.. sideways? - for the mandos
Other
Hole one refreshed tee pad
Hole 18 looking back down the fairway
Hole 16 green
Hole 8 green
Hole 7 Blue Tee View
Hole 10
Hole 7, from tee. Basket upper R.
Hole 13