Hole 5
Hole 6
Hole 6
Fint utsikt
Hole 15
Hål 15, signaturhål
Other
Teeskylt för hål 4. "Hackspetten"
🙏🏻🥏
Hål 3
First hole. Looks promissing. They say it should open june 6.
Magiskt utsikt från hål 15s green
För att se korgen vid sluttande fairway
Välkomna!
Hål 10, lutande fairway
Korg 5
Hål 15
Korg 1
Hål 15
Korg 12