Hål 15
Fint utsikt
Hål 15, signaturhål
Hole 3
För att se korgen vid sluttande fairway
Hole 5
Hole 6
Hole 6
Fint utsikt
Hole 9
Hole 10
Hole 15
Hål 15
Hål 15, signaturhål
🙏🏻🥏
Other
Teeskylt för hål 4. "Hackspetten"
Korg 5
Korg 1
Hål 3
First hole. Looks promissing. They say it should open june 6.
Magiskt utsikt från hål 15s green
Hål 10, lutande fairway
Välkomna!
Hål 15
Korg 12