Hull 1
Brua sett fra ca utkast hull 1
Hole 1
Hull 1
Hole 16
Hole 17
Other
Brua sett fra ca utkast hull 1
Hull 6
Hull 6
Kurv hull 1
Greit skilt, men hvordan kommer man seg ut på øya? Gangbrua er i stykker.
Hull 15