seppor
@seppor
Jul 12, 2022
1.5
"Kanska mycket människor omkring (på kvällen mycket livlig ställe)"
therealpoj
@therealpoj
Jul 10, 2022
1.5
"Den här skulle kunna vara bra med teepads och markeringar om hur man skall kasta. Nu måste man ha udisc och sedan chansa litet. "
zuicui
@zuicui
Jun 25, 2022
3.0
"Bättre än väntat. Helt ok korgar. Gräset perfekt klippt. Ganska bra skyltat. Det som saknas för högre betyg är teepads och mer spännande layout. "
agneta
@agneta
Jun 18, 2021
1.5
"Svårt att hitta. Dåliga kartor. På flera ställen risk att tappa bort discar…."
kaxpella
@kaxpella
Jan 9, 2021
2.0
"Korgarna svåra att se. Banan något otydlig. Vi fick traska genom pulkabacken..."
drosback
@drosback
Jul 22, 2020
2.0
"Tydligare banor efterfrågas. Tydligare karta med distans på hållen behövs. Det är många andra aktiviteter i området så man får vara försiktig. Varierande roliga hål. Jag fick med mig familjen att spela tack vare andra aktiviteter som drog intresse."
markuslundgren
@markuslundgren
Jul 8, 2020
0.5
"Oklar banlayout. Kastade på fel korg flera gånger. Ingen karta vid varje tee utan bara en karta över hela området."
oscwy416
@oscwy416
May 18, 2020
1.5
"Två hål saknades. Oklara bansträckningar. Rekommenderas inte i nuvarande skick."
pelleec
@pelleec
Sep 25, 2019
2.0
"Helt okej bana men svåra tees att hitta (en stenplatta eller upptrampad mark), men det satt kartor på några av träden så vi lyckades hitta runt. Ganska bra och utmanade hål ändå."
janosjansson
@janosjansson
Aug 8, 2018
0.5
"Bana i förfall. Sorgligt"
sultanen
@sultanen
Aug 5, 2018
0.5
"Nope "